Logo

Meny

Studieløp.

Uavhengig av om du starter høst eller vår vil du i løpet av 20 måneder ha alle sertifikater du trenger for å starte en karriere som pilot i et flyselskap (CPL ME/IR with frozen ATPL).

Uavhengig av når du starter opp vil du i løpet av de 20 månedene studiet tar å gjennomføre, ha vært gjennom akkurat de samme teorifagene og akkurat det samme flyprogrammet, og dermed ha alle sertifikater du trenger for å starte en karriere som pilot i et flyselskap.

OPPSTART PÅ HØSTEN

Starter du i august, vil du gå gjennom to semestre med teoriundervisning (ATPL teori) før du starter ditt flyprogram.

OPPSTART PÅ VÅREN

Starter du i februar vil du ha ett semester med teoriundervisning før du starter første del av flyprogrammet. Deretter vil du ha et nytt semester med teoriundervisning før flyprogrammet avsluttes.

PÅ FØRSTE SKOLEDAG VIL DU MOTTA:

    / Uniform 

    / Pilotbag

    / Ipad

        – Med ATPL bøker i Ibook (PadPilot)

        – ForeFlight EFB

    / Annet relevant utstyr for teori og flyving

TEORIUNDERVISNING

I løpet av programmet vil du delta på klasseromsundervisning i 14 emner fordelt på to semestre. I tillegg vil du lære om kjernepilotkompetansen, Knowledge Skills and Attitude (KSA) gjennom databasert opplæring (CBT), instruktørledede orienteringer, selvstudier og flyving.

Ved OSM Aviation Academy bruker vi moderne digitale hjelpemidler og utstyr. For ATPL-teorien bruker vi e-bøker utviklet av PadPilot i tillegg til Ipad med Jeppview og Forflight under flyvingen. 

FASE 1

 1. Principles of Flight (POF)
 2. General Navigation (GNAV)
 3. Meteorology (MET)
 4. Airframes, Powerplants, and Systems (ASP)
 5. Air Law (ALW)
 6. Communications (COM) – IFR and VFR
 7. Knowledge, Skills & Attitudes

FASE 2

 1. Performance (PER)
 2. Radio Navigation (RNAV)
 3. Flight Planning and Monitoring (FPM)
 4. Instrumentation (INS)
 5. Operational Procedures (OPP)
 6. Human Performance and limitations (HPL)
 7. Mass and Balance (M&B)

FLYPROGRAM

FASE 1 & 2 (C172 Glass Cockpit)

I de første stadiene av flytrening vil du gjennomføre alle flyturene dine i Visual Meteorological Conditions (VMC), og fly ved bruk av ekstern referanse og et kart. I de tidlige stadiene vil hovedfokuset være å mestre de fire grunnprinsippene for flyging (klatring, nedstigning, svinger og fly rett). Etter hvert som du utvikler deg vil du begynne å lære hvordan du lander flyet og bli dyktig nok til å gjøre din første soloflyvning.

FASE 3 (C172 Glass Cockpit)

De følgende stadiene vil ytterligere øke ferdighetene dine i navigasjon og mer komplekse manøvrer. Du begynner å fly lenger unna hjemmebasen din og blir stadig tryggere på å håndtere flyet.

FASE 4 (C172/DA42 & B737NG Sim)

I fase 4 vil du begynne å praktisere det som kalles instrumentflyging. Dette betyr at du vil fly i og over skyene, eller med en visningsbegrensende enhet som bare lar deg se innsiden av cockpiten. Målet med denne delen av programmet er å gjøre deg i stand til å fly på samme måte som flyselskaper opererer, og følger «veier i himmelen» og forhåndsdefinerte ruter som brukes for å fly under Instrument Flight Rules (IFR).

Mot de siste stadiene av flytreningen din vil du oppgradere til et tomotors fly. Så snart du mestrer det grunnleggende i dette flyet fokuserer mye av treningen på å håndtere ulike unormale prosedyrer og nødsituasjoner. Du vil bli trent i å fly med kun én av de to motorene i drift og bli enda dyktigere med problemløsning i krevende situasjoner.

FASE 5 (B737NG SIM)

Helt på slutten av den første opplæringen er det tid for Airline Pilot Standard (APS) Multi-Crew Cooperation (MCC) kurs. På dette stadiet vil du jobbe side om side med en av klassekameratene dine. Å jobbe som et team og løse komplekse treningsscenarier er en av favorittdelene av opplæringen for mange elever.

Advanced Upset Prevention and Recovery Training (A-UPRT)

Opplæringen inkluderer den praktiske og teoretiske opplæringen som kreves for at piloter skal bli UPRT-godkjent.

UPRT er et krav fra EASA for kommersielle piloter.

 

Type Rating og Operatior Conversion Course*

*Med forbehold om vellykket opptak hos partnerflyselskapet, og krav til mannskap (B737 og B787).