Logo

Meny

Ofte stilte spørsmål.

Hva innebærer det å være "Airline Ready Pilot"?

Svar:

Å være ‘airline ready’ innebærer at du uteksamineres med alle den kunnskapen og de ferdighetene du trenger for å lykkes i karrieren din som pilot. Flyselskapene krever langt mer enn bare ett pilotsertifikat av sine piloter og for at du skal bli en utmerket trafikkflyger sørger vi for å undervise og utfordre deg på en møte som gjør at du får mest mulig ut av utdannelsen din. 

 

Ved siden av å lære hvordan man skal mestre kjernekompetansen av en profesjonell pilot, forventes det også at du viser en positiv holdning og stå-på-vilje under hele treningen. Holdning og motivasjon er to av de viktigste faktorene for at du skal lykkes i utdanningen og karrieren din.

Hvilket flyselskap kommer jeg til å fly for etter endt utdanning?

Svar: Som nyutdannet pilot med begrenset efaring bør du ha et fleksibelt tankesett for hvilket flyselskap som blir din første arbeidsgiver. Vi vil strebe etter å hjelpe deg med lukrative alternativer, men vi kan ikke garantere at du vil jobbe for et spesifikt flyseksap.

 

Takket være våre kadettprogram og nære samarbeid med ulike flyselskap som f.eks. Norse, har du gode sjanser for å fly rett inn i drømmejobben, og du er rigget for en lang og sikker karriere som pilot.

Hvilken motivasjon kreves for å bli pilot?

Svar: En profesjonell pilot må være pålitelig, punktlig og ryddig. Disiplin er viktig for å komme seg gjennom studiene og for å gjennomføre arbeidsoppgavene sine på en trygg og effektiv måte. 

 

Det er viktig at man som elev på en flyskole er mottagelig for tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk. Man forventes å dele kunnskap og erfaringer med medelever og andre. Det er viktig at en pilot er høflig og har respekt for sine medmennesker. 

 

Det er nulltoleranse når det gjelder bruk av narkotiske stoffer og misbruk av alkohol. 

Hva er opptakskravene for å bli pilot?

Svar: Utdanning ved OSM Aviation Academy bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Man må:

 • Fullført og bestått videregående opplæring 
 • Godkjent Pilot Aptitude Test 
 • Godkjent EASA Class 1 Medical certificate

Opptakskravene hos oss er et viktig utgangspunkt for din karriere som pilot, ettersom den fastslår din egnethet til å bli en kommersiell pilot. Den sikrer også at du har de riktige ferdighetene for å kunne fullføre utdanningen.

Med andre ord, opptakskravene er der for din skyld, slik at du kan starte karrieren og kjenne deg trygg på at du har det som skal til for å lykkes.

Hvorfor må jeg ta opptaksprøve for å bli pilot?

Svar: I opptaksprøven evaluerer vi mange ferdigheter som er veldig viktig for å lykkes som elev hos oss og senere i din karriere som pilot. Det er derfor like mye for din del at vi krever disse testene, som det er viktig for oss å sikre at elevene som går på skolen vår kan fullføre utdanningen og bli dyktige piloter.

Områdene som evalueres i opptaksprøven er:

 • Personlighet
 • Øye-Hånd koordinasjon
 • Retningssans
 • Multitasking
 • Monitoreringsevne
 • Logisk tenkning
 • Engelsk

Forbered deg til opptaksprøven ved å laste ned vår guide her      /      Bestill opptaksprøven her

Hvorfor trenger jeg en medisinsk test for å bli pilot?

Svar: En medisinsk undersøkelse (EASA Medical Class 1) er ett krav fra European Aviation Safety Administration (EASA) og sivile luftfartsmyndigheter for å utøve privilegiene for en kommersiell pilot. Det medisinske sertifikatet må fornyes i henhold til regelverket (hvert år for de under 40). 

Flysertifikatet til en pilot kan ikke brukes dersom man ikke samtidig har ett gyldig medisinsk sertifikat. 

Den flymedisinske undersøkelsen kan gjennomføres hos en av de godkjente Aero Medical Centers nedenfor:

Norge

Sverige

Må jeg ha en uttømmende politiattest for å søke?

Svar: For å bli ansatt innen luftfart vil arbeidsgiveren kreve at du kan fremvise en uttømmende politiattest når du blir ansatt. Vi anbefaler at du tar kontakt med luftfartstilsynet dersom du vil vite mer om dette kravet. 

Les mer på luftfartstilsynets hjemmesider.

Kan piloter bruke briller?

Svar: Svaret er ja, du kan bruke briller. Skarpheten med eller uten korreksjoner (briller eller linser) skal være 0,7 eller bedre for hvert øye og med begge øyer, 1,0 eller bedre. Du kan ikke være mer astigmatisk enn 2 Dp.

Dersom du er usikker om synet og/eller noen av begrensningene, konsulter en flylege. Du finner en komplett liste over flyleger i Norge her.

 

For en liste over godkjente flyleger i Sverige, klikk her.

Kan jeg bli pilot hvis jeg har tatt laseroperasjon?

Svar: Laseroperasjon av hornhinnen kan være et problem. Søkeren kan få en godkjennelse fra myndighetene etter en ekstra undersøkelse. Undersøk dette med en flylege.

Kan jeg bli pilot hvis jeg er fargeblind?

Svar: Det kommer an på omfanget av fargeblindheten. Ishihara-testen må bestås. Kontakt en flylege for videre informasjon.

Kan jeg bli pilot hvis jeg har allergier eller astma?

Svar: Det kommer an på omfanget. Ved å gjøre en medisinsk undersøkelse kan legen fastslå om du møter kravene til å få utstedt et klasse 1 medisinsk sertifikat.

Finnes det en øvre grense på vekt og høyde for piloter?

Svar: Det finnes ingen spesifikk høyde som er for kort eller for lang. Vi kan fastslå om høyden din er innenfor grensene ved at du prøvesitter flymaskinene våre for å se om din høyde er innenfor våre grenser.

Når du flyr en flymaskin er det viktig at armene og føttene dine er lange nok til at man når kontrollene, samt at du klarer å tilføre nok kraft på kontrollene for å kunne føre flymaskinen på en trygg og sikker måte.

Maks Body Mass Index (BMI) for å arbeide som en pilot er 35. Du kan kalkulere din BMI ved å dele vekten din i kilogram (kg) med kvadratet av høyden din i meter (m).

 

For eksempel, en person som veier 105 kg og som er 194 cm høy ville kalkulert sin BMI som det her:

1,94 x 1,94 = 3,7636

105 / 3,7636 ~ 27,9 BMI

Hva gjør at jeg ikke består en medisinsk test?

Svar: Det er flere årsaker til at man ikke består en flymedisinsk test, under finner du en liste av årsaker som kan gjøre at du ikke får en godkjent flymedisinsk test:

 • Søvnapné
 • Svimmelhet/balanseforstyrrelse
 • Epilepsi
 • Migrene
 • Insulinbehandling for diabetes
 • Bruker psykiatrisk medisin
 • Ubehandlet lyskebrokk eller navlebrokk
Hvor mye koster det å bli pilot?

Svar: Prisen for vårt Airline Ready Pilot Program er 1 075 000 NOK, registreringsavgift på 25 000 NOK tilkommer, og betales etter bestått opptaksprøve for å sikre din studieplass.

Kan jeg søke lån hos Lånekassen for å bli pilot?

Svar: OSM Aviation Academy er en godkjent fagskole, noe som innebærer at man kan søke om studiestøtte hos Lånekassen dersom man er Norsk student på OSM Aviation Academy i Arendal.

 

De norske studentene som får studieplass hos oss kan i praksis søke 3 lån:

 • Basislån
 • Skolepengelån
 • Ekstralån for trafikkflygerutdanning

40% av basislånet kan bli omgjort til stipend ved fullført utdannelse, mens skolepengelånet og ekstralånet må i sin helhet betales tilbake.

 

Dersom du tar privat trafikkflygerutdanning i Norge som er offentlig godkjent, kan du få:

 • Basislån – 128 887,- kroner per kalenderår. 
 • Skolepengelån – 69 500,- kroner per studieår.
 • Ekstralån for trafikkflygerutdanning – 385 668,- kroner per studieår.

 

Basisstøtte som skal dekke bo- og levekostnader gjennom studietiden utgjør opptil 128 887,- kroner per undervisningsår. Lånekassen betaler dette ut over 11 måneder fra August-Juni, der Juli er uten støtte.

 

Over de to årene studentene går hos oss kan de få 910 336,- kroner (455 168,- kroner * 2 kalenderår) som kan brukes til å betale skolepenger.

 

Totalt kan elevene hos oss få opptil 1 168 110,- kroner i lån. Du kan ikke få mer i skolepengelån/ekstralån enn det du faktisk betaler i skolepenger.

 

Det er ikke en egen søknad om ekstralånet, du søker automatisk om det hvis du velger stipend og maksimalt lån i den vanlige nettsøknaden og går på en godkjent trafikkflygerutdanning.

 

Vi anbefaler at studenten selv har spart opp litt i egenkapital. Eksamensavgifter til luftfartstilsynet og eksaminator kommer i tillegg og koster ca NOK 18.600,-

 

OBS! Du kan ikke søke Lånekassen før du har fått godkjent plass hos OSM Aviation Academy.

Er pilot-undervisningen på engelsk?

Svar: Leksjoner, briefinger, og flyleksjonene holdes på engelsk. Alt utskrevet materiale, som f.eks. litteratur, manualer, og sjekklister er også på engelsk. Engelsk er språket du vil benytte når du kommer ut i jobb, så derfor er også utdanningen på engelsk.

Hva skjer hvis jeg avbryter pilotutdanningen?

Svar: Dersom du sier opp kontakten før studiestart, er du forpliktet til å betale registreringsavgiften. Dersom du ikke består Medisinsk Undersøkelse, vil du få refundert registreringsavgiften. 

Dersom du sier opp kontrakten etter startdatoen, refunderes ikke hver semesteravgift som spesifisert i pris- og betalingsplanen som allerede er betalt.

Får jeg sommer- og juleferie?

Svar: For at det skal være mulig å gjennomføre utdanningen på 20 måneder vil det ikke være planlagt noen sommerferie. Denne tiden på året er super for flytrening og det kan derfor ikke forventes at man kan ta sommerferie under utdanningen. 

 

Juleferie kan man derimot forvente seg under utdanningens løp, ettersom været på vinteren gjør at fraværet av mange elever ikke har like stor påvirkning på progresjonen i treningsplanen. 

Hvilke sertifikater og kvalifikasjoner har jeg etter endt pilotutdannelse?

Svar: Etter avsluttet utdanning i et integrert program hos oss har du følgende sertifikater og kvalifikasjoner: 

 • EASA CPL(A) | Commercial Pilot License (Aircraft) med
  • Instrument Rating (IR)
  • Multi Engine Piston (MEP) rating
 • EASA ATPL(A) teorieksamen | Airline Transport Pilot License Theory exam
 • EASA MCC | Multi Crew Cooperation kurs
 • Airline Pilot Standard (APS)
Hva er typerating?

Svar: En typerating er et kurs hvor du lærer å betjene en bestemt type fly.

Etter pilotutdanningen ved OSM Aviation Academy vil du ha en utdanning som gir deg muligheten til å søke pilotjobber hos ulike europeiske flyselskaper. Når du får tilbud om en stilling og vet hvilken type fly du skal operere, trenger du et tilleggskurs for den spesifikke flytypen. Det kurset kalles en typerating.

Flyselskapet som ansetter vil være flyselskapet som tilbyr typerating-kurset, hvor de også underviser i flyselskapets Standard Operating Procedures (SOP).

En typerating inkluderer både teori og praktisk flytrening med flytypen og tar ca. 6 måneder (kan variere litt avhengig av flytype og flyselskap).

Med andre ord, du vil være kvalifisert til å utføre en typerating for enhver flytype etter å ha fullført et av våre integrerte programmer.

Hvilken flytype du vil utføre typeratingen din på avhenger av den som ansetter og hvilken flytype de opererer/trenger piloter for.

Har skolen studentombud?

Ja, det har vi! Et studentombud er en uavhengig og konfidensiell person som vil hjelpe studenter her på OSM Aviation Academy. Studentombudet vil kunne gi veiledning dersom du har utfordringer med din studiesituasjon. Vi er tilknyttet studentombudet ved UiA (Universitetet i Agder).

 

https://www.uia.no/student/studentombud

Opptak av studenter til skolen

Styret i OSM Aviation Academy skal iht. Fagskoleloven § 9 andre avsnitt fatte vedtak om det etter styrets skjønn er forsvarlig å ta opp nye studenter.

 

OSM Aviation Academy Styrevedtak Sak 14-23 – 12.09.2023