Logo

Meny

YH - Integrerad Trafikflygarutbildning

YH Integrerad Trafikflygarutbildning tar dig från lite eller ingen flygerfarenhet till att ha alla de certifikat och behörigheter som krävs för att kunna jobba som First Officer på ett europeiskt flygbolag.

Pilotutbildningen ges som en YH-utbildning. Det innebär att utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Pilotutbildningen är på 500 YH-poäng och ges på helfart. Utbildningen tar 2 år att genomföra – 1,5 års flygträning följt av 6 månaders LIA-praktik.

FÖRKUNSKAPSKRAV 
Innan du är behörig att ansöka måste du uppfylla följande krav:

   / Vara over 18 år

   / Slutbetyg från gymnasiet* med lägst godkända betyg i:

          Matematik B / 2b

          Engelska B / 6

          Fysik A / 1a**

   / Anpassat flygspykologiskt lämplighetstest ***

   / EASA Medical Class 1 certifikat ***

* Vid utländska betyg måste UHR, Universitets- och Högskolerådet, göra en bedömning. Detta utlåtande skall vara tillhanda senast den 30 september.

** Om du inte har läst Fysik A/1a måste du läsa kursen på komvux innan du är behörig att söka. OBS! Du kan inte läsa fysik-kursen hos OSM Aviation Academy.

*** Observera att ditt lämplighetstest och ditt EASA Medical ska vara giltigt under hela urvalsprocessen. Medicinskt intyg måste skickas in med din ansökan

Ledningsgruppen för YH-utbildningarna har beslutat att öka giltighetstiden för den anpassade flygpsykologiska lämplighetsprövningen från tidigare 3 år till 5 år, räknat från den 31 december det år testet genomfördes, detta beslut gäller även retroaktivt.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Ansökan öppnar 1:e oktober och sträcker sig till 30:e oktober kl. 23:59. Inom denna tidsperiod måste en ansökan vara registrerad. Därefter sker en urvalsprocess där samtliga behöriga sökande kallas till ytterligare tester i oktober, varav 60 går vidare till intervju* under november månad.

För de 15 som erbjuds plats börjar utbildningen i januari.

*I de fall en sökande söker utbildningen två gånger i rad kommer denne att behålla sin poäng från intervjuer från föregående omgång.

STUDIEGÅNG

YH Integrerad Trafikflygarutbildning är ett helomfattande integrerat flygutbildningsprogram där teori- och flyglektioner mixas, vilket ger dig en spännande balans mellan akademiska studier och praktisk flygning.

FLYGTRÄNING 

I de första etapperna av flygutbildningen kommer du att göra alla dina flygningar i Visual Meteorological Conditions (VMC), som innebär flygning med hjälp av karta och externa referenser. I början kommer huvudfokus ligga på att lära sig hantera flygets fyra grundprinciper (stig, sjunk, svängar och att flyga rakt fram på en bestämd höjd). I takt med att du utvecklas kommer du lära dig mer ingående hur man landar för att sedan bli redo för din första soloflygning.

Därefter kommer du att ytterligare öka dina färdigheter i navigering och mer komplexa manövrer. Du börjar flyga längre bort från din hemmabas och blir alltmer bekväm och säker i att hantera flygplanet.

Under den andra terminen av din skolning börjar du flyga det som kallas för instrumentflygning. Detta innebär att du kommer att flyga både i, genom och över molnen eller med en skärm som begränsar dig och endast låter dig se insidan av cockpit. Målet med detta steg är att du lär dig flyga på samma sätt som trafikflygen gör. Längsmed «vägar i luften», det vill säga fördefinierade rutter som används för att flyga under instrumentflygreglerna (IFR).

I slutfasen kommer du att gå från att ha flugit med endast en motor till att flyga ett tvåmotorflygplan. Så snart du greppat grunderna med detta flygplan fokuseras mycket av träningen på hantering av olika onormala procedurer och nödsituationer. Du kommer att träna på att flyga med endast en av de två motorerna fungerande och bli ännu mer skicklig när det kommer till problemlösning i pressade situationer.

Mot slutet av din flygutbildning är det dags för Airline Pilot Standard (APS) Multi Crew Cooperation (MCC) kurs. Här lär du dig att arbeta sida vid sida i cockpit med en av dina klasskamrater. Att arbeta tillsammans och lösa komplexa problem är en spännande och utmanande del av utbildningen som många studenter uppskattar.

AKADEMISKA STUDIER

På OSM Aviation Academy använder vi Oxford ATPL (A) böckerna i den teoretiska delen av utbildningen tillsammans med vårt eget distansinlärningssystem (DLS). Under programmet studerar du 14 ämnen uppdelat på tre terminer. Dessutom kommer du att lära dig om kärnkompetenser hos en professionell pilot genom instruktörsledda genomgångar, eget ansvar och flygträning.

De ämnen du kommer att studera under din utbildning är indelade i tre faser:

FAS 1

 1. Meteorology (MET)
 2. Principles of Flight (POF)
 3. Communications (COM) – IFR och VFR
 4. Human Performance and Limitations (HPL

FAS 2

 1. Radio Navigation (RNAV)
 2. General Navigation (GNAV)
 3. Air Law (ALW)
 4. Airframes, Powerplants, and system (ASP)

FAS 3

 1. Instrumentation (INS)
 2. Flight Planning and Monitoring (FPM)
 3. Operational Procedures (OPP)
 4. Mass and Balance (M & B)
 5. Performance (PER

Lärande i arbete (LIA)

Efter att du är klar med teori- och flygutbildningen i Västerås är det dags för praktik (Lärande i Arbete) hos en av flygbolagen vi samarbetar med. Under din LIA kommer du att få arbeta med icke-flygande uppgifter som kommer att ge dig en bredare förståelse av vad som krävs för att driva ett flygbolag. LIA kommer att genomföras på annan ort, där flygbolaget har sina kontor, exempelvis Oslo eller Stockholm.

KOSTNADER

YH Integrerad Trafikflygarutbildning är en statligt finansierad utbildning. Det tillkommer dock några kostnader för att bli behörig att söka till utbildningen.

Detta är kostnader som ligger utanför OSM Aviation Academy’s kontroll och priserna nedan måste därför kontrolleras på respektive företags hemsida. Vi har enbart dessa kostander på denna sidan så att du kan skapa dig en bild över ungefärligt hur mycket du måste räkna med att betala. OSM Aviation Academy tar inget ansvar för skillnader mellan kostnaderna på denna sida och det aktuella priset på respektive företag/myndighets hemsida.

 • Anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest – ca. 7000 SEK
 • EASA Klass 1 medicinsk undersökning – ca. 17500 SEK
 • Avgifter till transportstyrelsen – ca. 24 000 SEK (examensavgifter och certifikatkostnader)